Medlemsskab og priser

 Hvis du ønsker at blive medlem, mail da til et af bestyrelsesmedlemmerne.
De står opført med mail under “bestyrelsen”.
Kontingent: 2017
Enkeltpersoner    200 kr.
Par/Husstand      300 kr.
Indbetales
til konto nr. 3205 – 3205 944 222
(NB: Angiv navn + e-mail adresse ved betaling)
Medlemskort
Når du/I har betalt kontingent, kommer der et medlemskort til dig/jer pr. mail.
Print kortet og klip det ud. Kortet skal fremover vises ved alle arrangementer.