Kontingent/priser

I Alliance Francaise har vi to former for kontingent:

Enkelt person og par/husstand.

Kontingentet for 2018 er:

Enkeltperson:     kr. 200,00

Par/husstand:     kr. 300,00

Kontingentet gælder for et år ad gangen (kalenderåret).

Vær opmærksom på, at kontingentet for 2019 først bliver endeligt vedtaget på generalforsamlingen d. 6. marts 2018.

Generalforsamlingen har d. 6. marts 2018 vedtaget, at kontingentet for 2019 er det samme som i 2018.

Hvordan betaler jeg mit kontingent?

Du har følgende muligheder:

Du overfører det ønskede beløb til vores bankkonto i DanskeBank, reg. 3205 konto 944222. I tekstfeltet skriver du dit/jeres navn/e og evt. e-mail, hvis pladsen tillader det.

Det er også muligt at betale via MobilePay til 24603072. Husk at anføre navn.

Det er også muligt at betale kontant til kassereren på generalforsamlingen eller til et af vores arrangementer.

NB! Stemmeberettigede på generalforsamlingen er medlemmer, der på dagen for generalforsamlingen har betalt forfaldent kontingent. §4 stk. 3.

Hits: 416