Regnskab 2017

Alliance Francaise
Fredericia
Regnskab for   01.01  –  31.12.17
INDTÆGTER:
Kr 2016
1) Kontingenter 6800,00 8900,00
2) Entreindtægter 10120,00 6740,00
Indtægter i alt 16920,00 15640,00
UDGIFTER:
kr.
3) Honorarer 5340,00 4746,40
4) Kørselsudgifter 687,48 1148,00
5) Administration 2278,00 2069,50
6) Drift 383,97 821,75
7) Generalforsamling 126,00 1028,00
8) Lokaleleje 800,00 300,00
9) Arrangementer 4634,35 4652,00
Udgifter i alt 14249,80 14765,65
Periodens resultat (overskud) 2670,20 874,35
16920,00 15640,00
Alliance Francaise
Fredericia
     Status pr. 31.12.17
kr. 2016
10) Beholdning pr. 01.01.17 13940,30 12565,95
11) Forudbetalte kontingenter 2017 500,00
Periodens resultat 2670,20 874,35
Beholdning pr. 31.12.17 16610,50 13940,30
Kassebeholdning 7141,00 4308,00
Kassedifference
Bankkonto 3205944222 9469,50 9632,30
16610,50 13940,30
                Jørn Fogtmann                  Britta Nordly
                        kasserer                      forkvinde
Undertegnede revisor har dags dato revideret foranstående regnskab
for 2017 og fundet det i overensstemmelse med de fremlagte bilag
og kontoudtog.
Beholdningerne er konstateret til stede.
Fredericia d.
              Jonna Sørensen
                      revisor

Hits: 440